Uznając dorobek szkolnych kół krajoznawczych, w stulecie ich powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego w polskiej szkole Zarząd Główny PTTK ogłasza rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”.


Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2019 rok
Założeniem zadania było uczczenie 100 rocznicy uzyskania Niepodległości. Działania miały na celu pokazać miejsca na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, które wpisały się na trwałe w historii Polski i świadczą o polskości tych ziem.
W drugim etapie zmiany oznakowania drogi rowerowej wykonaliśmy prace na odcinku Templewo - Ośno Lubuskie. Prace prowadził zespół znakarski w okresie od lipca do listopada. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Z przyjemnością informujemy, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i będzie realizowany w okresie październik - listopad 2018 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Do programu złożono 648 wniosków, z czego wybrano 240 do realizacji. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W 2018 roku na zlecenie Zarządu Głównego PTTK dokonaliśmy odnowienia odcinka międzynarodowego szlaku pieszego E-11 oraz wymieniliśmy znaki na drodze rowerowej R-1. Zadanie dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin wraz z Komendantem Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie zaprasza osoby indywidualne, rodziny, przedszkola, szkoły, zakłady pracy, wszystkie organizacje do wspólnego posadzenia lasu w celu upamiętnienia i uczczenia wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem w 1918 roku przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Wszyscy zainteresowani sadzeniem lasu proszeni są o uzgodnienie szczegółów i terminu (wrzesień, październik) sadzenia z panią Kingą Adamską – Gerber w Nadleśnictwie Sulęcin nr tel. 95 755 01 07 wew. 333 lub adres e-mail kinga.adamska@szczecin.lasy.gov.pl
W bieżącym roku nasze miasto obchodzi 770 lecie uzyskania praw miejskich. Na tą okoliczność przygotowaliśmy 3 wycieczki w trakcie których nasi przewodnicy przybliżą historię wybranych miejsc, ciekawych osób i wydarzeń. Dla dzieci zorganizowany zostanie konkurs plastyczny z nagrodami. A wszyscy uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminowe będą mogli otrzymać pamiątkową odznakę i certyfikat.


  
        
Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2018 rok.W związku z przypadającą w 2017r. sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz powstania Odznaki Turystyki Pieszej, ustanowiono Jubileuszową Odznakę Turystyczną
"65 lat OTP". Zapraszamy do jej zdobywania.
regulamin
Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich uruchomiliśmy biuro informacji turystycznej. Można u nas uzyskać informację, kupić mapę i pamiątkę z wakacji. Zapraszamy od 9.00 do 17.00

Zapraszamy do włączenia się a ogólnopolską akcję. Wkrótce na naszej stronie zamieścimy nasze propozycje tras.


W 2017 roku przystąpilismy do odnowienia odcinka Międzynarodowej Drogi Rowerowej R1. Zadanie publiczne realizowane z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Wycieczkę rozpoczęliśmy o godzinie 10.00. Pierwszym etapem było zwiedzanie Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie.


Wystartowaliśmy w konkursie o grant na realizację zadania realizowanego z młodzieżą i dla młodzieży.
Udało się.
Wyszkolimy kilku nowych znakarzy i odnowimy kilka odcinków szlaków wokół Międzyrzecza.

W 2017 roku przystąpilismy do odnowienia odcinka Międzynarodowej Drogi Rowerowej R1. Po wykonaniu prac planujemy organizację rajdu. Szczegóły na naszej stronie niebawem.

W 2017 roku po raz kolejny całe rodziny mają możliwość aktywnego poznawania uroków naszego kraju. Na zwycięzców czekają nagrody, a przede wszystkim satysfakcja z tego kogo poznamy na szlaku, co nowego nauczymy się i czym będziemy zachwyceni. Do zobaczenia na szlakach turystycznych.
Zapraszamy chętne osoby na wycieczki rowerowe. Poznawać będziemy uroki Powiatu Międzyrzeckiego. Uczestnicy otrzymają mapy z aktualną siecią szlaków. Chętni będą mogli rozpocząć zdobywanie odznaki turystyki kolarskiej. Na zakończenie projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy krajoznawczej.

Oddział nasz organizuje wycieczkę dla mieszkańców Gminy Deszczno. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach zorganizowanych przez PTTK z okazji ustanowienia roku Wisły.


Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wysokości składek na 2017 rok.

21 maja 2017 r. z okazji Dnia Polonii Prezes Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej, Przemysław Mikołajczak,  wraz z delegacją odwiedził w Berlinie  Klub PTTK Berlin im. Wojciecha Korfantego.
Grupa miłośników historii zrzeszona w SKKT Bezdroża, działającym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu, 18 marca pojechała do Gliwic na żywą lekcję historii z ostatnim cichociemnym, kapitanem Aleksandrem Tarnawskim, pseudonim Upłaz.23 marca zapraszamy na pieszy rajd do Wędrzyna. Trasa liczyć będzie około 12 km. Rozpoczęcie 8.30 zakończenie około 16.00.


W dniu 18.02.2017 roku odbędzie się XXI Zjazd Oddziału podczas, którego podsumujemy dotychczasową działalność, wybierzemy nowe władze i delegatów na konferencję Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK.    W 2016 roku dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze kontynuowaliśmy prace na lubuskiej drodze św. Jakuba. Wykonalismy dwie tablice promujące zabytki w Bledzewie i Św. Wojciechu.
      Zorganizowany został rajd pieszy, podczas którego dzieci malowały zabytki. Najlepsi otrzymali upominki i dyplomy.Krajoznawstwo jako ruch społeczny i swoista dyscyplina naukowa zrodziło się w II połowie XX w. Niemal od początku istnienia tego ruchu główna problematyka tej dziedziny wiedzy oscylowała wokół problemów ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Zapraszamy na imprezę do Bledzewa.


wycieczka do Bledzewa
           
U NAS MOŻESZ NABYĆ MIĘDZYNARODOWE LEGITYMACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SZCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

W 2015 roku zachęcamy turystów do podjęcia próby poznania Lubuskiej drogi św. Jakuba. Droga jest oznakowana. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego znakarze naszego oddziału dokonają jej odnowienia. Zachęcamy do zdobywania okolicznościowej odznaki.


W 2016 roku Oddział nasz może pozyskać dodatkowe środki na realizację zadań statutowych w ramach przekazania 1%. Możemy zrealizować działania na rzecz edukacji przyrodniczej.
Wypełniając formularz PIT należy pamiętać by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy tzn. wpisać Międzyrzecz.cel.3.


Zapraszamy mieszkańców Powiatu Międzyrzeckiego do udziału w marszach na orientację. W tym roku zapraszamy do Bledzewa. Gwarantujemy emocje, dużo zabawy, puchary i nagrody dla najlepszych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Impreza dofinansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” zaprasza mieszkańców Gminy Deszczno do uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych w ramach projektu „WAKACYJNY PIĘCIOBÓJ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ”. Zachęcamy do zaoznania się z szczegółowym regulaminem uczestnictwa.


Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wysokości składek na 2016 rok.Liczniki