STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE  pokaż

Rozdział II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  pokaż

Rozdział III - CZŁONKOWIE PTTK, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  pokaż

Rozdział IV - NAJWYŻSZE I NACZELNE WŁADZE PTTK  pokaż

Rozdział V - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK  pokaż

Rozdział VI - MAJĄTEK PTTK  pokaż

Rozdział VII - ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PTTK  pokaż