Uznając dorobek szkolnych kół krajoznawczych, w stulecie ich powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego w polskiej szkole Zarząd Główny PTTK ogłasza rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”.

Założeniem zadania było uczczenie 100 rocznicy uzyskania Niepodległości. Działania miały na celu pokazać miejsca na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, które wpisały się na trwałe w historii Polski i świadczą o polskości tych ziem.


W drugim etapie zmiany oznakowania drogi rowerowej wykonaliśmy prace na odcinku Templewo - Ośno Lubuskie. Prace prowadził zespół znakarski w okresie od lipca do listopada. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Z przyjemnością informujemy, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i będzie realizowany w okresie październik - listopad 2018 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Do programu złożono 648 wniosków, z czego wybrano 240 do realizacji. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Liczniki